The S.A. Memory Institute, a dynamic educational institution, would like to assist you with your child’s education. Accordingly, our aims are to:Our only goal is to ensure that your child achieves his/her full potential.


We, as parents, see studying as an activity exercised at a desk; but successful studying is actually an acquired skill. This skill should be mastered at an early age, as an “A” average for matric offers no guarantee for success after school. It has been found that many learners have not developed the necessary skills that would enable them to work independently at secondary and tertiary level.


Accordingly, the Institute compiled a course with the assistance of notable educationists, whereby we can assist learners to develop Learning and Life Skills.  We are pleased to say that we have assisted literally thousands of learners to acquire these skills over the past few years, and that we therefore have a proven track record – with testimonials to back up our claim!


We request parents to consider the following…
If your child completes the course offered by the S.A. Memory Institute, the answer to the questions raised above, would be an unequivocal YES

_________________________

 Die SA Instituut vir Geheue Ontwikkeling is `n dinamiese opvoedkundige instansie wat die volgende ten doel het,


I. om u kind se totale menswees te ontwikkel,

II. sy studie - tydperk te verkort,

III. studievaardighede te verbeter en hom/haar dit alles boonop te laat geniet!  


Ons doelwit is dus om seker te maak dat u kind sy volle potensiaal bereik.


Daar is gevind dat die jeug nie oor die nodige vaardighede beskik om hulself te help op sekondêre en tersiêre vlak nie. Opvoeding, wat deur skole aangebied word vereis dat die skolier deur middel van selfstudie hom of haarself moet voorberei vir toetse en eksamens; die skolier is egter onseker oor sy of haar studiemetodes of weet glad nie hoe om te studeer nie. Selde is daar tyd vir die jeug; selde het iemand tyd om die jongmens se hand te vat en hom of haar op die regte pad te lei.


Die Instituut het, met die leiding van opvoedkundiges, ‘n kursus laat opstel. Deur middel van die kursus het ons vanaf 1996 meer as 9200 leerlinge regoor SA en Namibië gehelp, waarvan 93.4% ‘n wesenlike verbetering getoon het. Ons help die jongmense met leer – en lewensvaardighede. Die sakewêreld, met sy hoë werkloosheidssyfer, forseer die jongmens om ‘n entrepreneur te wees en daarom vorm entrepreneurskap ‘n belangrike deel van ons kursus. Hier help ons die jeug om sy / haar eie onderneming te begin.


Die volgende word aan die ouer  gevra en die Instituut poog om ‘n oplossing te verskaf…Indien u kind die kursusse deurloop wat deur die SA Instituut vir Geheue Ontwikkeling aangebied word, kan ons u verseker dat die antwoord op al die bogenoemde vrae `n oortuigende JA is!


Deur u kind te laat deel in dit wat die Instituut aan hom/haar bied, word sy toekomsgeleenthede onmiddellik verdubbel. Onthou: ons leef in 'n nuwe SA wat nuwe uitdagings bied en dit is belangrik dat ons kinders nou reeds daarop voorberei moet word!!!Home This is us Our Products Contact Us SAMI GAZETTE